Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę oraz inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej, dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji, wraz z regulaminem tego Urzędu, podpisanych w Paryżu dnia 29 października 1927 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
1932-05-11
Date of announcement:
1932-02-17
Legal basis (1)