Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of announcement:
1964-02-05
Date of repeal:
1985-09-01
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (1)
Consolidated for (1)
Repeals arising from (1)