Obwieszczenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.

Show content in full window
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
1973-08-24
Date of announcement:
1973-07-31
Date of entry into force:
1973-07-31
Date of binding force:
1973-07-31
Date of repeal:
1996-02-17
Issuing authority:
  • MIN. LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
Repealing acts (1)