Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, z jakich praw związanych ze stosunkiem pracy korzystają osoby umieszczone w ośrodku przystosowania społecznego.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1974-08-10
Date of announcement:
1974-08-01
Date of entry into force:
1974-08-10
Date of binding force:
1974-08-10
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)