Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1978-03-30
Date of announcement:
1978-03-18
Date of entry into force:
1978-04-01
Date of binding force:
1978-04-01
Date of repeal:
1986-12-16
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (2)
References (1)
Repealing acts (1)