This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1981-09-30
Date of announcement:
1981-09-25
Date of entry into force:
1981-10-01
Date of binding force:
1981-10-01
Remarks:
zmiany do niniejszej ustawy wprowadzone ustawą z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "PKP" (Dz. U. Nr 84, poz. 948) wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do rejestru handlowego oraz wykreślenia PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Repealed acts (2)
Acts deemed repealed (10)
References (1)
Executory orders (38)
Information on the consolidated act (6)
Amending acts (49)