Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków urzędników administracji celnej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1983-02-05
Date of announcement:
1983-01-24
Date of entry into force:
1983-02-05
Date of binding force:
1983-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (4)
References (1)