There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia upoważnień dla terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej do stanowienia przepisów prawa miejscowego.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1984-05-11
Date of announcement:
1984-04-13
Date of entry into force:
1984-06-17
Date of binding force:
1984-06-17
Date of repeal:
1990-05-27
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (25)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)