Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących prace nakładczą.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1985-08-21
Date of announcement:
1985-07-19
Date of entry into force:
1985-08-21
Date of binding force:
1985-08-21
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
Legal basis (2)
Legal basis with article (2)
Amended acts (1)
References (2)