There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1986-05-07
Date of announcement:
1986-04-21
Date of entry into force:
1986-05-07
Date of binding force:
1986-01-01
Date of repeal:
1997-10-15
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)