Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1987 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy zawodowej pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji socjalistycznego związku młodzieży.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1987-01-30
Date of announcement:
1987-01-05
Date of entry into force:
1987-01-30
Date of binding force:
1987-01-30
Date of repeal:
1990-07-10
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)