Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 maja 1987 r. w sprawie opłat za używanie radiowych urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych oraz wysokości kar za zwłokę w uiszczaniu opłat.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1987-05-27
Date of announcement:
1987-05-14
Date of entry into force:
1987-05-27
Date of binding force:
1987-01-01
Date of repeal:
1991-11-14
Issuing authority:
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repeals arising from (1)