Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1989-08-31
Date of announcement:
1989-08-07
Date of entry into force:
1989-09-14
Date of binding force:
1989-09-14
Date of repeal:
1991-11-12
Issuing authority:
  • MIN. TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (5)
Amended acts (3)
References (1)
Repeals arising from (1)