Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisana w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Umowa międzynarodowa
Date of publication:
1989-02-22
Date of announcement:
1988-07-07
Date of entry into force:
1988-10-26
Date of binding force:
1988-10-26
Date of repeal:
2006-05-24
Executory orders (2)
Repealing acts (1)