Oświadczenie Rządowe z dnia 13 grudnia 1988 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisanej w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
1989-02-22
Date of announcement:
1988-12-13
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)