Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 stycznia 1989 r. w sprawie zasad obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i artykułami sanitarnymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1989-01-30
Date of announcement:
1989-01-03
Date of entry into force:
1989-01-30
Date of binding force:
1989-01-30
Date of repeal:
1993-02-20
Issuing authority:
  • MIN. ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)