Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1990-02-22
Date of announcement:
1990-02-12
Date of entry into force:
1990-02-22
Date of binding force:
1990-02-22
Date of repeal:
1991-11-12
Issuing authority:
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
Keywords:
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)