This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1990-03-19
Date of announcement:
1990-03-08
Date of entry into force:
1990-05-27
Date of binding force:
1990-05-27
Previous titles:
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
Remarks:
Z dniem 29 grudnia 1998 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (na podst. Dz.U. z 1998 Nr 162 poz. 1126) niniejsza ustawa została zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca została ogłoszona
Issuing authority:
  • SEJM
Executory orders (97)
Judgement of the Constitutional Tribunal (20)
Information on the consolidated act (9)
Amending acts (88)