Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów działalności kombatanckiej i okresów działalności równorzędnej z działalnością kombatancką do okresów zatrudnienia.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-07-10
Date of announcement:
1991-06-27
Date of entry into force:
1991-07-10
Date of binding force:
1991-01-01
Date of repeal:
2014-05-18
Issuing authority:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Repeals arising from (1)