This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1991-09-10
Date of announcement:
1991-07-26
Date of entry into force:
1992-01-01
Date of binding force:
1992-01-01
Remarks:
przedłużenie terminu do wpłaty podatku, o którym mowa w art. 30da ust. 14 - Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochoców z niezrealizowanych zysków (Dz. U. poz. 1204)
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
  • MIN. FINANSÓW
Amended acts (16)
Repealed acts (15)
Acts deemed repealed (26)
References (2)
Executory orders (251)
Judgement of the Constitutional Tribunal (24)
Information on the consolidated act (9)
Amending acts (346)
European directives (5)