There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1992-07-08
Date of announcement:
1992-06-17
Date of entry into force:
1992-07-23
Date of binding force:
1992-07-23
Date of repeal:
1999-01-01
Issuing authority:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (3)
Repealing acts (1)