Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie warunków prowadzenia apteki.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1992-12-15
Date of announcement:
1992-11-13
Date of entry into force:
1992-12-30
Date of binding force:
1992-12-30
Date of repeal:
2002-11-20
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (2)
Legal basis with article (2)
Repealing acts (1)