Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 października 1993 r. w sprawie typów aptek kolejowych, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia tych aptek.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1993-10-08
Date of entry into force:
1993-11-08
Date of binding force:
1993-11-08
Date of repeal:
2002-10-01
Issuing authority:
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Repeals arising from (1)