Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli, zasad i trybu pobierania prób do badań, przeprowadzania badań oraz zasad odpłatności.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1993-01-28
Date of entry into force:
1993-02-25
Date of binding force:
1993-02-25
Date of repeal:
2003-01-02
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repeals arising from (1)