Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie aplikantów sądowych i prokuratorskich.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1993-11-08
Date of entry into force:
1993-12-02
Date of binding force:
1993-12-02
Date of repeal:
1998-09-01
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (2)
Legal basis with article (3)
Repealed acts (5)
Repealing acts (1)