Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami w resorcie obrony narodowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1993-11-22
Date of entry into force:
1993-12-24
Date of binding force:
1993-12-24
Date of repeal:
2003-01-01
Issuing authority:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (2)
Repeals arising from (1)