Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane bez recepty lekarskiej przez apteki działające w resorcie obrony narodowej, oraz szczegółowych zasad wydawania przez te apteki leków i materiałów medycznych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1993-11-15
Date of entry into force:
1994-01-05
Date of binding force:
1994-01-05
Date of repeal:
2003-01-01
Issuing authority:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (2)
Repeals arising from (1)