Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w pierwszym kwartale 1994 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w pierwszym kwartale 1994 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1994-01-18
Date of entry into force:
1994-01-27
Date of binding force:
1994-01-27
Date of repeal:
1994-03-31
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Repealed acts (1)
Acts deemed repealed (1)
Repeals arising from (1)