Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie typów aptek, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia aptek.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1993-12-13
Date of entry into force:
1994-01-21
Date of binding force:
1994-01-21
Date of repeal:
2002-12-26
Issuing authority:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Executory orders (1)
Repealing acts (1)