Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 października 1994 r. w sprawie wymagań dotyczących wytwarzania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1994-10-04
Date of entry into force:
1994-11-19
Date of binding force:
1994-11-19
Date of repeal:
2002-10-01
Issuing authority:
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Legal basis (2)
Legal basis with article (2)
References (1)
Repeals arising from (1)