This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1994-11-19
Date of announcement:
1994-09-29
Date of entry into force:
1995-01-01
Date of binding force:
1995-01-01
Remarks:
przepisy wymienione w art.85 ust.1 niniejszej ustawy zachowują moc w stosunku do jednostek, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do czasu zakończenia przez te jednostki roku obrotowego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1995 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. FINANSÓW
Amended acts (13)
Acts deemed repealed (8)
Executory orders (120)
Judgement of the Constitutional Tribunal (1)
Information on the consolidated act (7)
Amending acts (80)
European directives (7)