This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1994-12-02
Date of announcement:
1994-10-26
Date of entry into force:
1995-01-01
Date of binding force:
1995-01-01
Previous titles:
  • Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych
Remarks:
Tekst jednolity nie obejmuje art. 64-70 ustawy. Z dniem 1 stycznia 2004 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (na podst. Dz.U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124)
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Amended acts (6)
Acts deemed repealed (1)
References (1)
Executory orders (77)
Judgement of the Constitutional Tribunal (1)
Information on the consolidated act (8)
Amending acts (64)
European directives (2)