Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1995-05-12
Date of entry into force:
1995-05-13
Date of binding force:
1995-05-13
Date of repeal:
1997-11-15
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (2)
Repealing acts (1)