Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1996-07-22
Date of entry into force:
1996-08-21
Date of binding force:
1996-08-21
Date of repeal:
2000-12-31
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)