There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1996-08-30
Date of announcement:
1996-08-08
Date of entry into force:
1997-01-01
Date of binding force:
1997-01-01
Remarks:
art.5, art.11, art.12 ust.3, art.13 ust.4, art.15 ust.2, art.16 ust.3, art.22, art.24, art.26 i art.29 wchodzą w życie 30 sierpnia 1996 r., art.1 w zakresie dot.art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z 1996 r. Dz.U. 106 poz.492 wchodzi w życie 14 września 1996 r., a w zakresie dot.art.32, art.33 ust.1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art.39 ust.2 i 3 ustawy z 1996 r. Dz.U. 106 poz.492 wchodzi w życie 14 czerwca 1997r. Przepisy art.1-25, art.34-38 i art.39 ust.5 ustawy z 1996 r. Dz.U. 106 poz.492, ustawy z 1996 r. Dz.U. 106 poz.493, ustawy z 1996 r. Dz.U. 106 poz.494 oraz przepisy art.4, art.9, art.12 ust.1, art.13 ust.1-3, art.14, art.20, 21 i 28wchodzą w życie 1 października 1996 r., art.10 ust.2 wchodzi w życie 1 listopada 1996 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
Amended acts (10)
Repealed acts (15)
Acts deemed repealed (48)
References (12)
Executory orders (18)
Amending acts (2)