This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1997-03-26
Date of announcement:
1996-12-05
Date of entry into force:
1997-09-27
Date of binding force:
1997-09-27
Previous titles:
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza.
Remarks:
Ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r., ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 października 1997 r. Zobacz też uwagę w akcie z 1956 r. Dz. U. Nr 12, poz. 61. Z dniem 1 maja 2004 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (na podst. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 885)
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Amended acts (8)
Repealed acts (3)
Acts deemed repealed (6)
References (1)
Executory orders (138)
Judgement of the Constitutional Tribunal (3)
Information on the consolidated act (9)
Amending acts (88)
European directives (6)