Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1997-07-22
Date of entry into force:
1997-08-26
Date of binding force:
1997-08-26
Date of repeal:
2006-01-27
Issuing authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (2)
Repealing acts (1)