Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie dodatkowych kwalifikacji zawodowych kierownika apteki i hurtowni farmaceutycznej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1997-10-16
Date of entry into force:
1997-12-01
Date of binding force:
1997-12-01
Date of repeal:
2003-01-01
Remarks:
Przepisy par. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, w stosunku do osób o których mowa w par. 4, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Repeals arising from (1)