There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1998-03-19
Date of entry into force:
1998-04-24
Date of binding force:
1998-04-24
Date of repeal:
2012-04-26
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (4)
Repeals arising from (1)