There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1999-12-17
Date of announcement:
1999-11-19
Date of entry into force:
2001-01-01
Date of binding force:
2001-01-01
Date of repeal:
2004-08-21
Remarks:
Art. 4 pkt 3 i 4, rozdziału 5 i 6 oraz art. 89, art. 90 i art. 98 ust. 1 i 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r., art. 13 w zakresie dotyczącym możliwości realizacji określonych obowiązków za pośrednictwem rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz art. 88 ust. 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 18 marca 2000 r. Art. 53-56 utraciły moc z dniem 31 grudnia 2004 r.; Art. 7 utracił moc z dniem 31 marca 2009 r.; Art. 7b ust. 10 oraz art. 7i utraciły moc z dniem 1 lipca 2011 r.; Art. 7a, art. 7b ust. 1 - 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g, art. 7h utraciły moc z dniem 31 grudnia 2011 r.
Issuing authority:
  • SEJM
The legislative process (1)
Amended acts (53)
Repealed acts (8)
Acts deemed repealed (21)
References (16)
Executory orders (5)
Amending acts (27)
Repealing acts (1)
European directives (1)