Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
akt objęty tekstem jednolitym
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1999-06-30
Date of entry into force:
1999-08-17
Date of binding force:
1999-08-17
Remarks:
w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r., natomiast w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych - wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)