Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie zasad i trybu wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1999-01-22
Date of entry into force:
1999-02-01
Date of binding force:
1999-01-01
Date of repeal:
2001-01-01
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (2)
Repeals arising from (1)