There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1999-09-15
Date of entry into force:
1999-10-02
Date of binding force:
1999-10-02
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (3)