Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1999-09-16
Date of entry into force:
1999-10-29
Date of binding force:
1999-10-29
Date of repeal:
2002-10-01
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Repealing acts (1)