Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
2000-04-28
Date of entry into force:
2000-05-17
Date of binding force:
2000-05-17
Date of repeal:
2002-12-14
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)