There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2001 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.

Show content in full window
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2001-10-12
Date of announcement:
2001-09-21
Date of entry into force:
2001-11-12
Date of binding force:
2001-11-12
Date of repeal:
2003-01-01
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (2)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)