Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy ze względu na okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe" i w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" i ustalenia liczby jednostek uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej przypadających na każdą z tych grup.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2001-02-02
Date of announcement:
2001-01-05
Date of entry into force:
2001-02-10
Date of binding force:
2001-02-10
Issuing authority:
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)