This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2002-02-18
Date of announcement:
2002-01-29
Date of entry into force:
2002-03-05
Date of binding force:
2002-03-05
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Information on the consolidated act (1)
Amending acts (3)