Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2002-09-27
Date of announcement:
2002-09-19
Date of entry into force:
2002-09-27
Date of binding force:
2002-09-27
Date of repeal:
2003-01-01
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)