There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2004-03-22
Date of announcement:
2004-03-04
Date of entry into force:
2004-04-06
Date of binding force:
2004-04-06
Date of repeal:
2017-09-01
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)